Daraškevičiūtė V. (2011). BENEDETTO CROCE’S ESTETIKA KAIP ALTERNATYVA MODERNISTINEI ESTETIKOS SAMPRATAI. Religija Ir kultūra, 9, 89-99. https://doi.org/10.15388/Relig.2011.0.2746