Sodeika T. (2009). IN MEDIAS RES: MARSHALLAS MCLUHANAS IR JO „TEORIJOS“ KITYBĖ. Religija Ir kultūra, 6(1-2), 144-159. https://doi.org/10.15388/Relig.2009.1.2770