Sodeika T. (2009). In medias res: Marshallas Mcluhanas ir jo „teorijos“ kitybė. Religija Ir kultūra, 6(1-2), 144-159. https://doi.org/10.15388/Relig.2009.1.2770