Šerpytytė R. (2008). TOMO SODEIKOS NIHILIZMAS. Religija Ir kultūra, 5(2), 8-14. https://doi.org/10.15388/Relig.2008.2.2785