Duoblienė L. (2008). Kritinė tarptikybinė pedagogika: pro ir contra. Religija Ir kultūra, 5(1), 98-108. https://doi.org/10.15388/Relig.2008.1.2788