Mažeikis G. (2007). Ekscentriškoji Europa ir tikėjimo propaganda. Apmąstymai apie XVII–XVIII a. Katalikų Bažnyčios tikėjimo propagandos kongregaciją ir jos veiklos įtaką europinei Lietuvos tapatybei. Religija Ir kultūra, 4, 75-92. https://doi.org/10.15388/Relig.2007.0.2799