Pažėraitė A. (2007). ŠVENTOJI ISTORIJA VS. SEKULIARIOJI ISTORIJA: SENOVĖS IZRAELITŲ PRIEŠISTORĖS IR ISTORIJOS ISTORIOGRAFINĖS KONTROVERSIJOS. Religija Ir kultūra, 4, 60-74. https://doi.org/10.15388/Relig.2007.0.2800