Dulskis R. (2007). EKUMENINĖS TIESOS PAIEŠKOS IR KRISTAUS BAŽNYČIOS TAPATYBĖ. Religija Ir kultūra, 4, 52-59. https://doi.org/10.15388/Relig.2007.0.2801