Šerpytytė R. (2007). TIKĖJIMO PARADOKSAS IR NIHILIZMO „LOGIKA“: S. KIERKEGAARDAS. Religija Ir kultūra, 4, 38-44. https://doi.org/10.15388/Relig.2007.0.2803