Daraškevičiūtė V. (2013). HERMENEUTIKOS SAMPRATA PERSONALISTINĖJE LUIGI PAREYSONO ONTOLOGIJOJE. Religija Ir kultūra, 12, 48-61. https://doi.org/10.15388/Relig.2013.0.3685