Šerpytytė R. Pratarmė. Religija ir kultūra, v. 13, p. 7-8, 28 rugs. 2016.