Sferrazza Papa E. C. Krizė, (neapsi)sprendimas? Nuo Carlo Schmitto prie raštininko Bartlbio. Religija ir kultūra, v. 13, p. 84-93, 28 rugs. 2016.