Šerpytytė R. Redakcinė kolegija ir turinys. Religija ir kultūra, n. 20-21, p. 1-7, 30 bal. 2017.