Miliūnaitė M. Šventoji ir pasaulietinė muzika Šventajame Rašte. Religija ir kultūra, n. 20-21, p. 29-41, 30 bal. 2017.