DaraškevičiūtėV. Religiškumo reprezentavimo šiuolaikiniame mene problema. Sekuliari ir postsekuliari prieigos. Religija ir kultūra, n. 20-21, p. 55-67, 20 gruodž. 2017.