Vidauskytė L. Religinė patirtis: hierofanija ar hierofonija?. Religija ir kultūra, v. 10, p. 105-113, 1 saus. 2012.