Šerpytytė R. NIHILIZMAS IR MAIŠTO SĄMONĖ. Religija ir kultūra, v. 9, p. 100-109, 1 saus. 2011.