Daraškevičiūtė V. BENEDETTO CROCE’S ESTETIKA KAIP ALTERNATYVA MODERNISTINEI ESTETIKOS SAMPRATAI. Religija ir kultūra, v. 9, p. 89-99, 1 saus. 2011.