Sodeika T. IN MEDIAS RES: MARSHALLAS MCLUHANAS IR JO „TEORIJOS“ KITYBĖ. Religija ir kultūra, v. 6, n. 1-2, p. 144-159, 1 saus. 2009.