Mažeikis G. EKSCENTRIŠKOJI EUROPA IR TIKĖJIMO PROPAGANDA. Apmąstymai apie XVII–XVIII a. Katalikų Bažnyčios tikėjimo propagandos kongregaciją ir jos veiklos įtaką europinei Lietuvos tapatybei. Religija ir kultūra, v. 4, p. 75-92, 1 saus. 2007.