Pažėraitė A. ŠVENTOJI ISTORIJA VS. SEKULIARIOJI ISTORIJA: SENOVĖS IZRAELITŲ PRIEŠISTORĖS IR ISTORIJOS ISTORIOGRAFINĖS KONTROVERSIJOS. Religija ir kultūra, v. 4, p. 60-74, 1 saus. 2007.