Šerpytytė R. TIKĖJIMO PARADOKSAS IR NIHILIZMO „LOGIKA“: S. KIERKEGAARDAS. Religija ir kultūra, v. 4, p. 38-44, 1 saus. 2007.