Milerius N. Montažo ontologija ir anapus jos. Religija ir kultūra, v. 11, p. 30-42, 1 saus. 2012.