Ciancio, Claudio. 2017. „Religijos Prievarta? Nuo Sakralumo Prie šventumo“. Religija Ir kultūra, nr. 14-15 (rugsėjo), 44-56. https://doi.org/10.15388/Relig.2014.14-15.10824.