Fediajevas, Algirdas. 2018. „Miguelio De Unamuno Religijos Filosofija Kaip Bultmaniškasis Numitinimas: Transcendencijos Problema“. Religija Ir kultūra, nr. 16-17 (gruodžio), 51-63. https://doi.org/10.15388/Relig.2015.4.