DaraškevičiūtėVaiva. 2017. „Religiškumo Reprezentavimo šiuolaikiniame Mene Problema. Sekuliari Ir Postsekuliari Prieigos“. Religija Ir kultūra, nr. 20-21 (gruodžio), 55-67. https://doi.org/10.15388/Relig.2017.15.