Sodeika, Tomas. 2009. „In Medias Res: Marshallas Mcluhanas Ir Jo ,teorijos‘ Kitybė“. Religija Ir kultūra 6 (1-2), 144-59. https://doi.org/10.15388/Relig.2009.1.2770.