Šerpytytė, Rita. 2009. „NIHILIZMO PARAŠTĖS: (AT)VAIZDAS IR IŠNYKIMAS“. Religija Ir kultūra 6 (1-2), 53-68. https://doi.org/10.15388/Relig.2009.1.2776.