Šerpytytė, Rita. 2007. „TIKĖJIMO PARADOKSAS IR NIHILIZMO ,LOGIKA‘: S. KIERKEGAARDAS“. Religija Ir kultūra 4 (sausio), 38-44. https://doi.org/10.15388/Relig.2007.0.2803.