Šerpytytė R. (2017) „Redakcinė kolegija ir turinys“, Religija ir kultūra, 0(20-21), p. 1-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/religija-ir-kultura/article/view/12749 (žiūrėta: 21spalio2021).