DaraškevičiūtėV. (2017) „Religiškumo reprezentavimo šiuolaikiniame mene problema. Sekuliari ir postsekuliari prieigos“, Religija ir kultūra, 0(20-21), p. 55-67. doi: 10.15388/Relig.2017.15.