Mickevičius T. N. (2017) „Heideggerio technikos esmės sampratos recepcija ,empirinio posūkio‘ technikos filosofijoje“, Religija ir kultūra, 0(20-21), p. 68-76. doi: 10.15388/Relig.2017.16.