Šerpytytė R. (2011) „NIHILIZMAS IR MAIŠTO SĄMONĖ“, Religija ir kultūra, 90, p. 100-109. doi: 10.15388/Relig.2011.0.2745.