Sodeika T. (2009) „In medias res: Marshallas Mcluhanas ir jo ,teorijos‘ kitybė“, Religija ir kultūra, 6(1-2), p. 144-159. doi: 10.15388/Relig.2009.1.2770.