Mažeikis G. (2007) „Ekscentriškoji Europa ir tikėjimo propaganda. Apmąstymai apie XVII–XVIII a. Katalikų Bažnyčios tikėjimo propagandos kongregaciją ir jos veiklos įtaką europinei Lietuvos tapatybei“, Religija ir kultūra, 40, p. 75-92. doi: 10.15388/Relig.2007.0.2799.