Šerpytytė R. (2007) „TIKĖJIMO PARADOKSAS IR NIHILIZMO ,LOGIKA‘: S. KIERKEGAARDAS“, Religija ir kultūra, 40, p. 38-44. doi: 10.15388/Relig.2007.0.2803.