Milerius N. (2012) „Montažo ontologija ir anapus jos“, Religija ir kultūra, 110, p. 30-42. doi: 10.15388/Relig.2012.0.840.