[1]
Pareyson L., „Išreiškiantis mąstymas ir apreiškiantis mąstymas“, RAC, t. 13, p. 94-105, rugs. 2013.