[1]
Jakimčikaitė I., „Simone’os Weil pašaukimo samprata“, RAC, nr. 14-15, p. 132-143, rugs. 2017.