[1]
ŠerpytytėR., „Redakcinė kolegija ir turinys“, RAC, nr. 20-21, p. 1-7, bal. 2017.