[1]
Miliūnaitė M., „Šventoji ir pasaulietinė muzika Šventajame Rašte“, RAC, nr. 20-21, p. 29-41, bal. 2017.