[1]
DaraškevičiūtėV., „Religiškumo reprezentavimo šiuolaikiniame mene problema. Sekuliari ir postsekuliari prieigos“, RAC, nr. 20-21, p. 55-67, gruodž. 2017.