[1]
Mickevičius T. N., „Heideggerio technikos esmės sampratos recepcija ,empirinio posūkio‘ technikos filosofijoje“, RAC, nr. 20-21, p. 68-76, gruodž. 2017.