[1]
Bacevičiūtė D., „SEKULIARI KASDIENYBĖ IR RELIGINĖ PRASMĖ: ETIŠKUMO IR RELIGIŠKUMO SANTYKIS“, RAC, t. 10, p. 7-21, saus. 2012.