[1]
Šerpytytė R., „NIHILIZMAS IR MAIŠTO SĄMONĖ“, RAC, t. 9, p. 100-109, saus. 2011.