[1]
Sodeika T., „In medias res: Marshallas Mcluhanas ir jo ,teorijos‘ kitybė“, RAC, t. 6, nr. 1-2, p. 144-159, saus. 2009.