[1]
Šerpytytė R., „NIHILIZMO PARAŠTĖS: (AT)VAIZDAS IR IŠNYKIMAS“, RAC, t. 6, nr. 1-2, p. 53-68, saus. 2009.