[1]
Duoblienė L., „KRITINĖ TARPTIKYBINĖ PEDAGOGIKA: PRO IR CONTRA“, RAC, t. 5, nr. 1, p. 98-108, saus. 2008.