[1]
Duoblienė L., „Kritinė tarptikybinė pedagogika: pro ir contra“, RAC, t. 5, nr. 1, p. 98-108, saus. 2008.