[1]
Oniščik M., „VIENO SPEKTAKLIO ISTORIJA (,NUSIAUBTOS ŠALIES‘ CHRONOLOGIJA IR TOPOGRAFIJA)“, RAC, t. 4, p. 93-111, saus. 2007.