[1]
Mažeikis G., „EKSCENTRIŠKOJI EUROPA IR TIKĖJIMO PROPAGANDA. Apmąstymai apie XVII–XVIII a. Katalikų Bažnyčios tikėjimo propagandos kongregaciją ir jos veiklos įtaką europinei Lietuvos tapatybei“, RAC, t. 4, p. 75-92, saus. 2007.