[1]
Pažėraitė A., „ŠVENTOJI ISTORIJA VS. SEKULIARIOJI ISTORIJA: SENOVĖS IZRAELITŲ PRIEŠISTORĖS IR ISTORIJOS ISTORIOGRAFINĖS KONTROVERSIJOS“, RAC, t. 4, p. 60-74, saus. 2007.